Krajské zväzy

12.02.2013 13:13
V tejto rubrike si môžete pozrieť počet zástupcovjednotlivých oddielov vo VV OZJu, počet odobratých licenčných známok, zapojenosť jednotlivých oddielov v ligových súťažiach.....

Kontakt

Východoslovenská oblasť judo Sídlisko Juh 2721, 093 01 Vranov nad Topľou +421905607858 sokol.vt@gmail.com