Výberové konanie do funkcie trénera CTM Východ na obdobie 2020 - 2021

21.11.2019 22:05

Kontakt

Východoslovenská oblasť judo Sídlisko Juh 2721, 093 01 Vranov nad Topľou +421905607858 sokol.vt@gmail.com